• Personalised Communication

  Understanding The Use And Effects Of Personalised Media And Their Implications For Law And Policy

  Read more
 • 18th International Copyright Law Summer Course

  3-7 July 2017

  Register now!

  Read more
 • 5th Privacy Law and Policy Summer Course

  3-7 July 2017

  Register now!

  Read more

News

Publications

Niet zomaar een slapstick: Charly & Chaplin en het verval van auteursrecht op modellen

van Gompel, S.

Het regime van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW) ligt al ver achter ons, maar de vraag of het auteursrecht op modellen waarvoor in het verleden geen ‘instandhoudingsverklaring’ is afgelegd, geacht moet worden blijvend te zijn vervallen of te zijn herleefd houdt de gemoederen nog altijd bezig. Dit artikel analyseert aan de hand van de Montis/Goossens-jurisprudentie of het oude vereiste van een instandhoudingsverklaring in overeenstemming is met internationaal en Europees recht, welke implicaties dat heeft voor het kunnen inroepen van auteursrechtelijke bescherming in Nederland en op welke termijn van bescherming de betrokken werken dan aanspraak hebben. Geconcludeerd wordt dat de lijn die thans in de jurisprudentie is ingezet onverenigbaar is met internationaal recht.

23-05-2017

Een auteursrechtelijke uitzondering voor TDM: is het genoeg?

Caspers, M.

Met het recente DSM-richtlijnvoorstel wil de Europese Commissie de weg vrijmaken voor gebruik van ‘text and data mining’ (TDM) ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Daarmee bevestigt zij dat TDM in principe een auteursrechtelijk relevante handeling is, waarmee zij gebruikers die niet onder de exceptie vallen in een ongunstige positie kan brengen. Tegelijkertijd miskent de focus op het auteursrecht de onderliggende problematiek. Dit artikel neemt de ‘TDM-exceptie’ onder de loep, plaatst vraagtekens bij de effectiviteit ervan en werpt een blik op de toekomstbestendigheid van de TDM-exceptie.

23-05-2017

Collective management in the European Union

Guibault, L.

van Gompel, S.

18-05-2017

Persvrijheid is elders in de wereld al heel gauw voorbij

McGonagle, T.

Volgenant, O.

Persvrijheid in veilig Nederland is ruim verkrijgbaar – ons land staat net als in voorgaande jaren hoog op de internationale ranglijst. Maar elders kan het gauw voorbij zijn. En dat is ook hier voelbaar, constateren Otto Volgenant en Tarlach McGonagle in de Persvrijheidsmonitor 2016.

04-05-2017

Digital fixation: the law and economics of a fixed e-book price

Poort, J.

van Eijk, N.

Fifteen OECD countries, ten of which EU members, have regulation for fixing the price of printed books. At least eight of these have extended such regulation to e-books. This article investigates the cultural and economic arguments as well as the legal context concerning a fixed price for e-books and deals with the question of how the arguments for and against retail price maintenance for e-books should be weighted in the light of the evidence. It concludes that while the evidence in defence of a fixed price for printed books is slim at best, the case for a fixed price for e-books is weaker still while the legal acceptability within EU law is disputable. Against this background, introducing a fixed price for e-books is ill-advised.

28-04-2017

Een uitgeversrecht voor pluriforme media?

van Eechoud, M.

Volgens de Europese Commissie hebben we een nieuw intellectueel eigendomsrecht nodig op perspublicaties. Dit artikel neemt het belangrijkste argument voor de introductie van zo’n recht kritisch onder de loep: dat het zal bijdragen aan een pluriforme kwaliteitspers. Daarnaast werpt het een blik op de effecten die het nieuwe recht heeft op de positie van makers, met name freelance journalisten en andere auteurs. De conclusie is dat dit onderdeel van de geplande Richtlijn Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (‘DSM-richtlijn’) terug moet naar de tekentafel, of liever nog de prullenbak in.

25-04-2017

E-lending according to the ECJ: focus on functions and similar characteristics in VOB v Stichting Leenrecht

Breemen, V.

This comment critically assesses the ECJ’s ruling in VOB v Stichting Leenrecht. It finds that the scope of the public lending right has always been a matter of interpretation, which used to be fairly traditional. In that light, the court’s current stance, allowing certain forms of e-lending with similar characteristics to conventional book lending, constitutes a broader, functional approach. [pre-print version]

21-04-2017

The Impossible Quest – Problems with Diligent Search for Orphan Works

Aura Bertoni

Marcella Favale

Simone Schroff

Digital technologies allow unprecedented preservation and sharing of world-wide cultural heritage. Public and private players are increasingly entering the scene with mass digitisation projects that will make this possible. In Europe, legislative action has been taken to allow cultural institutions to include in their online collections copyright works whose owners are either unknown or non-locatable (“orphan works”). However, according to the Orphan Works Directive, cultural institutions must attempt to locate the owner of a work before using it. This is the so-called “diligent search” requirement. This paper provides an empirical analysis of the conditions under which a diligent search can feasibly be carried out. The United Kingdom, the Netherlands, and Italy, all of which have implemented the Orphan Works Directive, have been selected as case studies. For each jurisdiction, this analysis determines what the requirements for a diligent search to locate copyright holders are, what the authoritative sources and databases to be consulted are in practice and, most importantly, to what extent these are freely accessible online. In doing so, our analysis provides insights into the two main issues affecting cultural heritage institutions: (1) how much legal certainty does the implementation provide, and (2) what is the practical burden of a diligent search. The analysis reveals that the jurisdictions have given different meanings to the term “diligent”. While the UK’s extensive guidance makes it unlikely that a search would not be deemed diligent, the search burden is onerous. On the other hand, Italy and especially the Netherlands have a lighter search burden, but in the absence of clear, definite guidance, the likelihood of accidental infringement by failing to meet the diligence standard is greater. In addition, all three jurisdictions have so far failed to take the accessibility of the sources into account, making the searches even more onerous than the numbers suggest at first sight. Therefore, it will be difficult for cultural institutions to clear the rights for their collections while fully complying with the requirements of the legislation. This article concludes that legislative action, official guidelines, or jurisprudence are needed to establish a different legal value of sources for a diligent search, with various degrees of optionality depending on data relevance and accessibility.

14-04-2017

Freedom of Expression, the Media and Journalists: Case-law of the European Court of Human Rights

McGonagle, T.

Voorhoof, D.

IRIS Themes, vol III, new, updated edition, December 2016

This e-book provides valuable insights into the European Court of Human Rights’ extensive case-law on freedom of expression and media and journalistic freedoms. With 30,000 downloads, the first and second editions of the e-book (2013, 2015) have proved hugely successful. The new updated edition summarises over 250 judgments or decisions by the Court and provides hyperlinks to the full text of each of the summarised judgments or decisions (via HUDOC, the Court's online case-law database). The latest edition of the e-book is also available in French and in German. For an optimal navigational experience, one should download the e-book and read the technical tips on p. 3.

13-04-2017

Ceci n'est pas un Verheijen

Joost Poort

In het kort geding over de verbouwing van Naturalis stonden niet alleen het museum en de architect, maar ook de economische logica van het auteursrecht en de persoonlijkheidsrechten van auteurs lijnrecht tegenover elkaar. Wat was er aan de hand? ...

07-04-2017

One copy one user: 'e-uitlenen' gaat de boeken in als 'uitlenen in juridische zin' (Annotatie bij HvJ EU 10 november 2016 (VOB/Stichting Leenrecht))

Breemen, V.

Staat e-uitleen gelijk aan uitleen? Dat hangt ervan af: ‘uitlenen’, en meer specifiek: de juridische betekenis daarvan, kan bepaalde vormen van ‘e-lending’ omvatten. Zo luidt het langverwachte oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de proefprocedure over de reikwijdte van het huidige leenrechtregime. De precieze uitleg van het regime heeft lange tijd ter discussie gestaan – ziet het leenrecht alleen op fysieke exemplaren? De uitspraak is dan ook om meerdere redenen van belang.

06-04-2017

The politics of the Digital Single Market: culture vs. competition vs. copyright

Simone Schroff

John Street

This paper examines the implications for European music culture of the European Union’s (EU) Digital Single Market strategy. It focuses on the regulatory framework being created for the management of copyright policy, and in particular the role played by collective management organisations (CMOs or collecting societies). One of the many new opportunities created by digitalisation has been the music streaming services. These depend on consumers being able to access music wherever they are, but such a system runs counter to the management of rights on a national basis and through collecting organisations which act as monopolies within their own territories. The result has been ‘geo-blocking’. The EU has attempted to resolve this problem in a variety of ways, most recently in a Directive designed to reform the CMOs. In this paper, we document these various efforts, showing them to be motivated by a deep-seated and persisting belief in the capacity of ‘competition’ to resolve problems that, we argue, actually lie elsewhere – in copyright policy itself. The result is that the EU’s intervention fails to address its core concern and threatens the diversity of European music culture by rewarding those who are already commercially successful.

04-04-2017

The Weeping Angels are back, and they attack our privacy via smart TVs

Helberger, N.

Irion, K.

Blogpost at Internet Policy Review: Journal of internet regulation

10-03-2017

More Publications